• aspoleczny
 • pengin
 • deLioncourt
 • marsjaninzmarsa
 • rurky
 • Luukka
 • anosognosia
 • Mijime
 • pil-yeonseong
 • chceblantao5rano
 • DavyJones
 • marlylee
 • corvax
 • fantom
 • wolalabym
 • eroth
 • eduarten
 • pesymista
 • KurkaWyluzuj
 • mrrru
 • raita
 • pippi
 • blackhearted
 • hellhasnofury
 • captainasshole
 • chlebemzkarbidem
 • AliceInKillingLand
 • holycrime
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

6075 d617 300
xddd
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viajunior13 junior13
7643 df70 300
Reposted fromverdantforce verdantforce viajunior13 junior13

March 17 2018

3831 b15a 300
Reposted fromMiziou Miziou viaXavax Xavax
0958 a79d 300
Reposted fromzciach zciach viaXavax Xavax
2006 f6fe 300
Reposted fromretro-girl retro-girl viatiredeveryday tiredeveryday
4317 edc1 300
Reposted fromtojika4 tojika4 viaXavax Xavax
1509 cf15 300
Reposted fromtichga tichga viastraycat straycat
4916 f29b 300
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaXavax Xavax
1188 ccf9 300
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatytek tytek
Reposted fromMatalisman Matalisman viatytek tytek
0566 3dd3 300

raw-r-evolution:

mulletsmakememoist:

that’s honestly excellent advice 

What they dont want you to learn on high school but will learn in the street

Reposted frompunisher punisher viagabor gabor
Play fullscreen
jeden z najlepszych koncertów na jakim przyszło mi się znaleźć. nawet nie pomyślałem, że zawitają do Polski.
Przypomniałem sobie pierwszą styczność z ich muzyką, "Flowers from Exile". Nie pojawił się co prawda żaden utwór z tej płyty, ale nie ma to znaczenia. Było pięknie!
Reposted byxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
4312 13e3 300
Reposted fromszatatan szatatan viamysteryblackcat mysteryblackcat

March 16 2018

Reposted fromkaiee kaiee viarurky rurky
0773 0622 300
2109 fb42 300
Reposted fromaddiodelpassato addiodelpassato viasoadysta soadysta
4489 e964 300
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl